Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous Jyväskylässä 24.5.2013 kello 11.00

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Jyväskylässä ensi viikon perjantaina 24.5.2013 kello 11 alkaen. Kokouskutsu tarkempine paikkatietoineen lähetetään seuran jäsenille perjantaihin 17.4.2013 mennessä.

Vuosikokouspäivänä Jyväskylässä järjestetään myös kaikille avoin Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari. Seminaarin ohjelma alla.

*

Populist rhetoric, politics, and culture – Populistinen retoriikka, politiikka ja kulttuuri

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari

Aika: 24.5.2013 kello 13.15–16.00

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäen kampus, Historica-rakennus, sali 320

13.15 Raine Koskimaa (JY): Avaussanat

13.30 Erkki Vainikkala (JY): “Populistinen retoriikka ja ideologia”

14.10 Tauko

14.20 Emilia Palonen (HY): ”Populismi, politiikka ja kulttuuri”

15.00 Olli Löytty (TuY): “Tutkija alkaa epäillä populismia”

15.40 Paneelikeskustelu

16.30 ”Taidetta kansissa” -näyttelyn esittely (JY:n kirjaston 2. kerroksen näyttelytila)

*

Populismi liikkeenä ja retoriikkana -tutkimushanke, 2012–2016, Suomen Akatemia

Vastuullinen johtaja: dosentti Urpo Kovala

Yhteiskunnan nopeat muutokset, monikulttuurisuuden haasteet, sosiaalinen epätasa-arvo ja eri­laisten uhkakuvien leviäminen median kautta yleiseen tietoisuuteen ovat Suomessa, ku­ten muuallakin Euroopassa, synnyttäneet populistisia protestiliikkeitä ja vetoamista kult­tuuri­arvoihin joissa yleensä yhdistyvät antielitismi ja maahanmuuttovastaisuus kan­sal­li­sesti ja paikallisesti perusteltuihin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin. Tämä tut­ki­mus­hanke keskittyy suomalaiseen populismiin ja sen retoriikkaan. Päähuomio on pai­nettujen ja verkkotekstien analyysissä ja aineistot kerätään Internetin keskustelu­fooru­meil­ta, blogeista, sanomalehdistä ja poliittisista ohjelmista. Hanke tarkastelee populismia moni­lähteisenä ja moniagendaisena ilmiönä. Siinä tutkitaan intersektionaalisesti kansal­li­suu­den, eurooppalaisuuden, etnisyyden, sukupuolen ja ympäristökysymysten artikulaatioita niin että taustalla on ”uusi julkisuus” ja yksityisen ja julkisen rajojen siirtyminen.

Urpo Kovala; Populist discourse as cultural dialogue

Emilia Palonen; Logic of cultural populism in contemporary politics: the case of Finland

Erkki Vainikkala; From reasoned resentment to abusive empowerment – forms of Finnish populist discourse

Tuija Saresma; Intersections of gender, class, race, and sexuality in male activist texts.

Tuuli Lähdesmäki; Meanings of Europeanness and Finnishness in Finnish nationalist and pro-European discourses.

Ohjausryhmä:

Jan Blommaert (Tilburg University)

Eoin Devereux (University of Limerick)

Jim McGuigan (Loughborough University)

Sirpa Leppänen (University of Jyväskylä)

Ruth Wodak (Lancaster University)