Kulttuurintutkimus

Julkaisulupa sähköistä julkaisua varten

Julkaisulupa avointa sähköistä julkaisua varten
Tämä julkaisulupa koskee painetussa Kulttuurintutkimus-lehdessä vuosien 1984–2017 välillä julkaistuja artikkeleita ja muita teoksia. Tällä julkaisuluvalla sovitaan ne ehdot, joiden mukaisesti kustantaja voi julkaista aineiston avoimesti sähköisellä alustalla.
Kustantaja: Kulttuurintutkimuksen seura ry
Y-tunnus: 2254509-5

Julkaisu: Kulttuurintutkimus
ISSN: 0781-5751
eISSN: 2490-1792

Tekijä: Julkaistun artikkelin tai muun tekstin kirjoittaja/kirjoittajat

Tämä julkaisulupa koskee painetussa Kulttuurintutkimus-lehdessä vuosien 1984–2017 välillä julkaistuja artikkeleita ja muita teoksia, joita jäljempänä kutsutaan ”aineistoksi”. Tällä julkaisuluvalla sovitaan ne ehdot, joiden mukaisesti kustantaja voi julkaista aineiston avoimesti sähköisellä alustalla.

Kustantaja julkaisee aineiston Kulttuurintutkimus-lehden sähköisessä julkaisumuodossa, joka tämän luvan antohetkellä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämä Journal.fi-palvelu. Kustantaja julkaisee aineiston alkuperäisessä ulkoasussaan skannattuna PDF-tiedostona.

Kustantaja julkaisee aineiston Creative Commons tekijänoikeuslisenssin ”Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen” (CC BY-NC-ND 4.0) ehtojen mukaisesti. Julkaistessaan aineiston avoimesti sähköisessä muodossa kustantaja sitoutuu saattamaan käyttämänsä lisenssin ehdot kolmansien osapuolten saataville.

Oikeudet aineiston nimeen, aineiston taittoon ja muuhun ulkoasuun ovat kustantajalla. Kustantajalla on oikeus julkaista aineisto sähköisessä muodossa kustantajan valitsemalla palvelimella tai muulla sähköisen muodon välitystavalla. Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tekijöiden nimet sekä aineiston alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ilmenevät jokaisen kustantajan uudelleenjulkaisemisen yhteydessä.

Tekijöille ei makseta palkkiota tämän julkaisuluvan nojalla. Tämä lupa on voimassa koko sen ajan, jona aineisto on tekijänoikeudella suojattu.

Tämä lupa tulee voimaan, kun tekijät ovat sen vahvistaneet sähköisesti (kyselylomakkeen kautta tai sähköpostitse) tai paperilla (vastauslähetys). Lupaa ei saa siirtää ilman toisten osapuolten suostumusta. Kustantajalla on kuitenkin oikeus siirtää lupa organisaatiojärjestelyiden yhteydessä, jolloin organisaatiojärjestelyn siirronsaaja ottaa vastatakseen kustantajan tämän luvan mukaisista oikeuksista ja velvoitteista kokonaisuudessaan.

Yhteystiedot

Antaaksesi julkaisuluvan täytä vielä nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Tietoja käytetään vain julkaisuluvan tallentamiseen. Tutustu tietosuojaselosteeseemme täällä: https://kulttuurintutkimus.fi/rekisteri-ja-tietosuojaseloste/