Kulttuurintutkimus

10.–12.8.2022, Jyväskylä​

Kesäkoulu

Väitöskirjatutkijoille suunnattu kesäkoulu järjestetään joka toinen vuosi vaihtuvin teemoin. Seuraava kesäkoulu järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen kanssa 10.–12.8.2022 teemalla Tunneyhteisöt.

Kesäkoulun tarkoituksena on tarjota uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille mahdollisuus saada ohjausta ja palautetta oman tutkimusalansa kokeneilta asiantuntijoilta. Kesäkoulu on myös tilaisuus tavata muita saman tutkimusaiheen parissa työskenteleviä väitöskirjatutkijoita. Kesäkoulu on avoin kaikille kulttuurintutkimuksen alan väitöskirjatutkijoille. Tänä vuonna kesäkoulu on suunnattu erityisesti tunteita, affekteja ja niiden yhteisöjä rakentavaa voimaa tutkimuksessaan tarkasteleville väitöskirjatutkijoille.

Hakuilmoitus on julkaistu Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla, ja haku on auki 30.4.2022 saakka. Kesäkoulu toteutetaan englanniksi, ja sinne valitaan hakemusten perusteella 15–20 eri aloilta tulevaa jatko-opiskelijaa.

Tulossa 2023

Kulttuurintutkimuksen päivät

Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään joka toinen vuosi. Konferenssi tuo yhteen kulttuurintutkijoita eri yliopistoista ja instituutioista keskustelemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta. Päivät järjestetään vaihdellen eri yliopistoissa ja erilaisilla teemoilla. Tapahtumaa on toisinaan järjestetty myös yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa.

Seuraavat Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään joulukuussa 2023 Aalto-yliopistossa Espoossa.