Kulttuurintutkimus

TULOSSA 13.–15.12.2023

Kulttuurintutkimuksen päivät

Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään joka toinen vuosi. Konferenssi tuo yhteen kulttuurintutkijoita eri yliopistoista ja instituutioista keskustelemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta. Päivät järjestetään vaihdellen eri yliopistoissa ja erilaisilla teemoilla. Tapahtumaa on toisinaan järjestetty myös yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa.

Seuraavat Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään 13.–15.12.2023 Aalto-yliopistossa Espoossa teemalla Odottamattomuus.  Kutsumme esitelmien ja työryhmien pitäjiä pohtimaan odottamattomuuden teemoja ja kulttuurintutkimuksen odottamattomuuksia. 

Esitelmäehdotuksia otetaan vastaan vielä 29.9.2023 asti osoitteessa

https://www.kulttuurintutkimuksenpaivat2023.fi 

10.–12.8.2022, Jyväskylä

Kesäkoulu

Väitöskirjatutkijoille suunnattu kesäkoulu järjestetään joka toinen vuosi vaihtuvin teemoin. Edellinen kesäkoulu järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen kanssa 10.–12.8.2022 teemalla tunneyhteisöt (Affective Communities). Raportti kesäkoulusta löytyy Kulttuurintutkimus-lehden numerosta 3/2022.

Tänä vuonna kesäkoulu suunnattiin erityisesti tunteita, affekteja ja niiden yhteisöjä rakentavaa voimaa tutkimuksessaan tarkasteleville väitöskirjatutkijoille.

Seuraava kesäkoulu järjestetään kesällä 2024.