Kulttuurintutkimus

8.–10.12.2021, Joensuu

Kulttuurintutkimuksen päivät

Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään joka toinen vuosi. Konferenssi tuo yhteen kulttuurintutkijoita eri yliopistoista ja instituutioista keskustelemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta. Päivät järjestetään vaihdellen eri yliopistoissa ja erilaisilla teemoilla. Tapahtumaa on toisinaan järjestetty myös yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa.
Tulossa 2022

Kesäkoulu

Väitöskirjatutkijoille suunnattu kesäkoulu järjestetään joka toinen vuosi vaihtuvin teemoin.

Kesäkoulun tarkoituksena on tarjota uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille mahdollisuus saada ohjausta ja palautetta oman tutkimusalansa kokeneilta asiantuntijoilta. Kesäkoulu on myös tilaisuus tavata muita saman tutkimusaiheen parissa työskenteleviä väitöskirjatutkijoita. Hakuilmoituksen ja muuta ajankohtaista tietoa seuraavasta kesäkoulusta julkaisemme tällä sivulla.

Seuraava kesäkoulu on suunnitteilla vuodelle 2022.