Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimuksen seura osoittaa tukensa Israel-yhteistyön katkaisemista vaativille mielenilmauksille

Israel-yhteistyön katkaisemista vaativa kansainvälinen liike on voimistunut, ja vaatimukset kohdistuvat myös akateemiseen yhteistyöhön. Suomessa ainakin Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa, Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Taideyliopistossa on järjestetty mielenosoituksia ja muuta toimintaa solidaarisuuden osoituksena palestiinalaisille.

Mielenilmauksissa on vaadittu israelilaisyliopistojen kanssa solmittujen opiskelija- ja tutkijavaihtosopimusten katkaisemista sekä yhteisten tutkimushankkeiden lopettamista. Lisäksi yliopistoilta on vaadittu vetäytymistä sijoituksista yrityksiin, jotka ovat toiminnallaan osallisia palestiinalaisten sortoon. Vaatimukset kohdistuvat yliopistoihin ja institutionaaliseen yhteistyöhön, eivät yksittäisiin tutkijoihin.

Kulttuurintutkimuksen seura osoittaa tukensa mielenilmauksiin osallistuneille opiskelijoille ja yliopistojen henkilökunnan jäsenille sekä heidän vaatimuksilleen Israelin yliopistoihin kohdistuvasta boikotista. Kulttuurintutkimuksen valtakriittiseen ja tasa-arvoa vaalivaan eetokseen nojaten seura tuomitsee yliopistojohdon pyrkimykset tukahduttaa mielenilmaukset. Kulttuurintutkimuksen seura vetoaa myös muihin tieteellisiin seuroihin ja toimijoihin, jotta ne osoittaisivat tukensa opiskelijoiden ja henkilökunnan omaehtoisille ja rauhanomaisille mielenilmauksille tasa-arvon ja rauhan puolesta.

Suomalaisyliopistoilla on yhteistyösuhteita lukuisten israelilaisten yliopistojen kanssa. Israelilaisilla yhteistyöyliopistoilla on tiiviit yhteydet maan armeijaan, aseteollisuuteen ja tiedustelupalveluihin. Esimerkiksi Tel Avivin yliopisto ja Jerusalemin heprealainen yliopisto (HUJ) kehittävät Gazassa käytettäviä aseteknologioita ja kouluttavat sotilashenkilöstöä yhteistyössä maan aseteollisuuden ja armeijan kanssa. Kaikki Israelin merkittävimmät yliopistot tarjoavat lisäksi ylimääräistä rahallista tukea Gazassa taisteleville opiskelijoilleen. HUJ isännöi kampusalueellaan Israelin armeijan sotilastukikohtaa sotilaallisia koulutusohjelmia varten. 

Helsingin yliopisto ilmoitti toukokuussa jäädyttävänsä vaihtosopimukset israelilaisiin yliopistoihin, mutta jatkaa edelleen yhteistyötä tutkimushankkeiden muodossa. Akateemisten siteiden katkaiseminen on – yhdessä laajamittaisten taloudellisten pakotteiden ja kulttuurisen boikotin kanssa – keino painostaa Israelia lopettamaan hyökkäys ja palestiinalaisten oikeuksien polkeminen.