Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus 1/2022

Kulttuurintutkimus 1/2022

Pääkirjoitus: Hanna Kuusela
Sankarivainajia ja rintamakarkureita

Artikkelit

Jani Tanskanen
Jukolan veljekset maallikkopsykiatrin vastaanotolla – ADHD-nimike ja muut tarttuvat diagnoosit Seitsemän veljeksen nykyluennassa

Aila Mustamo
”Ylös veljet valkoiset!” – Sisällissodan valkoisten laulujen historiapolitiikka YouTube-videoiden kommenteissa

Katsaukset

Anu Soikkeli
Rakennetun ympäristön arvot ja käänteisarvottaminen

Esseet

Ilkka Pirttilä
Miltä tietokirjallisuuden tulevaisuus näyttää?

Lektiot

Evgenia Amey
Ulkomaalaiset lukijat ja sitkeä peikko: Tove Janssonin ja hänen teostensa herättämät paikkakokemukset

Esittelyt

Heidi Kosonen
Kriittinen ja korjaava artikkelikokoelma inklusiivisemmasta
museotyöstä. Marginaaleista museoihin. Toim. Anna Rastas ja Leila Koivunen.

Aino-Kaisa Koistinen
Välineitä avarakatseiseen tiedontuotantoon. Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Toim. Sanna Ryynänen ja Anni Rannikko.

English abstracts