Kulttuurintutkimus

Lehden kansi, jossa sieniä

Kulttuurintutkimus 1/2015

Pääkirjoitus: Riitta Koikkalainen
Totinen kysymys
Lataa PDF »

Erkki Vainikkala
Jako kahteen: populismi kansan tekijänä ja demokratian peilinä. Ernesto Laclaun populismiteorian tarkastelua

Johanna Tiainen ja Tuuli Lähdesmäki
Afrikkalaisesta nykytaiteesta kirjoittamisen haasteet. Näyttelyluetteloiden risteävät diskurssit

Mikko Piispa
Taidemaailmassa vai taiteen kentällä? Beckerin ja Bourdieun empiirisestä soveltamisesta

Pekka Uotila
Projektin metaforiset konstituutiot

Lektio: Hannu Eerikäinen
Post-teoria, surrationaalinen ja kyberharha

Esittelyt

Joel Kuortti
Kaksi kulttuurilaitosta – kirjasto ja teatteri. Pertti Julkunen, Kirjastopäiväkirja ja Teatteripäiväkirja

Sanna Karkulehto
Materialistisen kulttuuriteorian ja etiikan perusteita kaikille. Mikko Lehtonen, Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia

Kirjauutuuksia
Lataa PDF »

English abstracts
Lataa PDF »