Kulttuurintutkimus

Sauvakävelijä lumisessa ympäristössä
Kuva: Pixabay

CFP: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (4/2020) URHEILU- JA LIIKUNTAKULTTUURIEN MUUTOS

Urheiluun liittyy omia – pinttyneitäkin – lainalaisuuksiaan, mutta ympäröivä maailma ei voi olla vaikuttamatta myös urheilu- ja liikuntakulttuurien uudelleenmäärittelyihin. Urheilun ja liikunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat kysymykset ovat viime aikoina nousseet esille uudella volyymilla, ja urheiluorganisaatiot ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Yhdeksi yhteiskunnallisesti merkittävistä huolenaiheista on puolestaan noussut nykyihmisten, erityisesti lasten, liikkumattomuus. Toisaalta perinteisten liikuntaharrastusten rinnalle on ilmestynyt monia vaihtoehtoisen fyysisen kulttuurin muotoja, mikä on synnyttänyt uudenlaisia liikuntatapahtumia. Samalla miljoonayleisöjä keräävä e-urheilu on murtautunut yhdeksi urheilumaailman tuoreimmista tulokkaista.

Yksi urheilu- ja liikuntakulttuureihin merkittävästi vaikuttanut asia onkin yhteiskunnan digitalisoituminen. Sosiaalinen media on noussut keskeiseen rooliin niin kilpaurheiluesitysten välittäjänä kuin liikkumaan innostamisen välineenäkin. Verkon kautta on tullut mahdolliseksi seurata valtamedian ulkopuollelle jääviä urheilulajeja ja löytää mielekkäitä liikuntayhteisöjä. Urheilijat ja urheiluorganisaatiot sekä yleisö ja fanit tuottavat omia digitaalisia sisältöjään, mikä on muuttanut muun muassa urheilujournalismin käytäntöjä. Suosittujen some-vaikuttajien joukossa on useita hyvinvointialan asiantuntijoiksi profiloituvia liikkujia, jotka taas ovat vaikuttaneet liikunta-alan kehittymisen käänteisiin. Samaan aikaan erilaisten itsensämittaamisteknologioiden ja pelillistettyjen liikuntasovellusten käyttö on yleistynyt kuntoilijoiden keskuudessa. Digitaaliset ympäristöt tarjoavat tietysti myös omanlaisensa mahdollisuuden syrjiville puhetavoille ja toiminnalle liikunta- ja urheilukulttuurien yhteydessä.

Teemanumerossa ollaan kiinnostuneita urheilu- ja liikuntakulttuurien muutoksesta myös pidemmällä aikavälillä. Aihepiiri voi olla mikä tahansa ammattiurheilusta arkiliikuntaan ja näkökulma kulttuurista, kriittistä tutkimusotetta mukaillen epäkohtia esiinnostava tai (uusia) ilmiöitä esittelevä. Tutkimusartikkelien lisäksi teemanumeroon voi tarjota myös esimerkiksi katsausartikkeleja/esseitä, kirja-arvioita ja konferenssiraportteja.

Valmiit käsikirjoitukset toimitetaan arvioitavaksi journal.fi-järjestelmän kautta 31.3.2020 mennessä: https://journal.fi/kulttuurintutkimus Tutkimusartikkelit läpikäyvät vertaisarvioinnin.

Lehden kirjoitusohjeet löytyvät myös täältä: http://www.kulttuurintutkimus.fi/lehti/contentp.php?p=ohjeita-kirjoittajalle

Teemanumeron vastaava toimittaja on Riikka Turtiainen (numeroa koskevat tiedustelut: rmturt[at]utu.fi)

Riikka Turtiainen, FT
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori, dosentti
Turun yliopisto (Porin yliopistokeskus)
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma