Kulttuurintutkimus

Hae Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittajaksi 8.3.2024 mennessä

Etsimme idearikasta, toimeenpanevaa ja yhteistyökykyistä päätoimittajaparia Kulttuurintutkimus-lehteen kaksivuotiskaudelle 2024–2026. Tehtävän tarkka alkamis- ja päättymisaika on sovittavissa. Tehtävään perehtymisen vuoksi ainakin toisen uusista päätoimittajista tulisi kuitenkin aloittaa nykyisen päätoimittajan rinnalla jo kevään 2024 aikana. 

Tarjoamme kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille paikkaa monitieteisen aikakauslehden johdossa. Päätoimittajien tehtävät vaativat kulttuurintutkimuksen alan ymmärtämistä, taitoa ilmaista itseään kirjallisesti, päätöksentekokykyä sekä sosiaalisia taitoja. Odotamme päätoimittajilta tieteellistä pätevyyttä sekä kokemusta tieteellisten artikkeleiden toimittamisesta ja julkaisujärjestelmien käytöstä.

Päätoimittajien tukena ovat lehden toimituskunta ja toimitussihteeri. Lehteä julkaisee Kulttuurintutkimuksen seura ry. Päätoimittajien odotetaan ylläpitävän tiivistä yhteistyötä seuran hallituksen kanssa. Toimituskunnalla on säännöllisiä tapaamisia ja se pitää yhteyttä pääasiallisesti etäyhteyksin.

Lehdestä ilmestyy neljä numeroa vuodessa, ja sen tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Lisäksi lehti julkaisee katsauksia, esseitä, kirja-arvioita ja muita tekstejä. Aiheina ovat kulttuuriset muutokset, merkitykset ja kulttuuriset erot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta. 

Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneista, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista ja opiskelijoista. Lehti julkaistaan painettuna sekä journal.fi-alustalla. Kulttuurintutkimus-lehti sijoittuu Jufo-luokkaan 2.

Kulttuurintutkimuksen seura ei valitettavasti voi maksaa tehtävästä palkkaa, mutta pesti tarjoaa näköalapaikan kulttuurintutkimuksen kentälle.

Tehtävään voi hakea yksin tai päätoimittajaparina. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi, suhteestasi kulttuurintutkimukseen sekä toimitus- ja julkaisukokemuksestasi. Kerro myös, miten kehittäisit Kulttuurintutkimus-lehteä. 

Hakuaikaa on jatkettu: lähetä ansio- ja julkaisuluettelosi 8.3. 2024 mennessä osoitteeseen sihteeri@kultut.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@tuni.fi