Kulttuurintutkimus

Yhteystiedot

Sihteeri ja lehden toimitussihteeri

Maija Rämö
sihteeri@kultut.fi
Jäsenyys- ja jäsenmaksuasiat, talous


Yhdistyksen puheenjohtaja

Tuomas Järvenpää
tuomas.jarvenpaa@uef.fi
Yhteistyö, tapahtumat, seuran toiminta


Varapuheenjohtajat

Vahvistetaan toukokuussa 2021.


Lehden päätoimittajat

Hanna Kuusela
hanna.kuusela@tuni.fi

Juhana Venäläinen
juhana.venalainen@uef.fi