Kulttuurintutkimus

Yhteystiedot

Sihteeri ja rahastonhoitaja

Sanna Raninen
sihteeri@kultut.fi
Jäsenyys- ja jäsenmaksuasiat, lehden tilaukset, talous

 

Puheenjohtaja

Tuomas Järvenpää
tuomas.jarvenpaa@uef.fi
Yhteistyö, tapahtumat, seuran toiminta

 

Varapuheenjohtajat

Tero Ahlgren (Turun yliopisto)
Kaisa Murtoniemi (Tampereen yliopisto)

 

Lehden päätoimittajat

Outi Autti
outi.autti@oulu.fi

Maarit Jaakkola
maarit.jaakkola@tuni.fi

 

Lehden toimitussihteeri

Maija Rämö
toimitussihteeri@kulttuurintutkimus.fi