Kulttuurintutkimus

Tietoa lehdestä

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Kulttuurintutkimus-lehti tarjoaa keskustelu- ja julkaisupaikan niille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurintutkimuksesta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu useiden, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista, opiskelijoista ja muista kiinnostuneista.

Vuodesta 1984 ilmestyneen monitieteisen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan sekä kokeilevia että muodoltaan perinteellisempiä kirjoituksia.

Lehdessä noudatetaan artikkeleiden osalta refereekäytäntöä. Vertaisarvioinnissa Kulttuurintutkimus noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Julkaisija ja kustantaja

Kulttuurintutkimuksen seura ry
ISSN 0781-5751

Ilmoittajille

Kulttuurintutkimuksen palstaleveys on 52 mm. Sisus painetaan mustavalkoisena.

Ilmoitushinnat 2021
Koko sivu 1/1 (170 mm x 170 mm) 150 € (+ alv 24 %)
Puolikas sivu 1/2 (170 mm x 82 mm) 75 € (+ alv 24 %)
Yksi palsta 1/3 (52 mm x 170 mm) 50 € (+ alv 24 %)
Puolikas palsta 1/6 (52 mm x 82 mm) 35 € (+ alv 24 %)
Takasisäkansi 200 € (+ alv 24 %)

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä lehden toimitussihteeriin:
sihteeri@kultut.fi

Irtonumeroiden myynti

Rosebud Citycenter (Helsinki)
Tiedekirja (Helsinki)
Akateeminen Kirjakauppa (Helsinki)