Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus 2/2023

Mittaamisen kulttuurit

Pääkirjoitus: Maarit Jaakkola, Maija Korhonen & Sirpa Lappalainen
Mittaamisen mitta

Artikkelit

Ilpo Helén
Dataohjautuvaa terveydenhoitoa tarinoimalla tekemässä – Asiantuntijapuheen kertomuksellinen lupauksellisuus

Touko Vaahtera & Sirpa Lappalainen
Vammaistutkimus koulutuspoliittisia ja antikapitalistisia kyvykkyysoletuksia haastamassa – Digitalisaation ajan ihmisteollisuus

Venla Okkonen
Zombiuusliberalismin subjektin jäljillä – Itsenmittaamiseen valmentaminen ja itsevastuullisuuden murtumat työelämässä

Katariina Mäkinen
Sosiaalisen median hauraiksi mitatut subjektit

Katsaukset

Salla-Maaria Laaksonen
Sosiaalisen median tutkija ja houkuttelevat numerot

Muut tekstit

Marja Alastalo & Katri-Maria Järvinen
Digitaalisen hyvinvointivaltion jäljillä – Haastateltavana Virginia Eubanks

English abstracts