Kulttuurintutkimus

Outi Autti ja Maarit Jaakkola Kulttuurintutkimus-lehden uusiksi päätoimittajiksi

Kulttuurintutkimus-lehden uusiksi päätoimittajiksi on valittu FT, dos. Outi Autti Oulun yliopistosta ja YTT, dos. Maarit Jaakkola Göteborgin yliopistosta.

Uudet päätoimittajat haluavat kiittää edeltäjiään päämäärätietoisesta työstä lehden toimitusprosessien uudistamiseksi.

Kulttuurintutkimuksen edeltävät päätoimittajat Juhana Venäläinen ja Hanna Kuusela ovat digitalisoineet ja vakiinnuttaneet lehden toimitusprosessit onnistuneella tavalla ja saattaneet ne kestävälle pohjalle. Lehti on suomalaisen kulttuurintutkimuksen suunnannäyttäjä, ja sillä on suomenkielisessä tiedejulkaisemisen kentässä vakiintunut, arvostettu asema. Tästä on erittäin otollista jatkaa, päätoimittajat toteavat.

Vaikka tiedejulkaiseminen on vahvasti siirtymässä digitaaliseksi, päätoimittajat haluavat pitää kiinni myös Kulttuurintutkimus-lehden painetusta lehdestä, jolla on heidän mukaansa erityinen luonne.

– Paperilehden neliönmuotoinen formaatti, jyväskyläläisen graafikon Sami Saresman hienot kansikuvat ja lehden typografia tekevät lehdestä nautinnollisen lukea. Pohdimme myös erilaisten uusien paperi- ja digikanavia yhdistävien genrejen tuomista lehteen.

Autti ja Jaakkola haluavat innostaa tutkimusyhteisöä erityisesti tutkimaan uusia tieteidenvälisiä yhteyksiä ja rajapintoja, luovasti ja kriittisesti. 

– Monitieteisyys on Kulttuurintutkimus-lehden valtti, ja sen vaalimiseksi ja syventämiseksi tutkijoiden on oltava valmiita olemassa olevien rakenteiden ja valta-asetelmienkin aktiiviseen ravistelemiseen. Tämä rajapintatyö on jo itsessään kiinnostava aihe, joka sisältää siemeniä myös ammatilliseen kehittymiseen. 

Päätoimittajat lupaavat myös kehittää lehden ulkoista viestintää ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää. Lehden tavoitteena on olla jatkossa näkyvämmin esillä sosiaalisen median alustoilla ja tukea tutkijan työtä erilaisin digitaalisin menetelmin.

 

Outi Auttin kasvokuva

Kulttuurisen sosiologian dosentti Outi Autti on lappilaistaustainen tutkija Oulun yliopistosta. Hän on väitellyt ympäristösosiologian alalta ja tutkinut ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta useissa monitieteisissä tutkimusryhmissä. Hän on perehtynyt kulttuuriseen ympäristötutkimukseen, pohjoisten alueiden sosiaalihistoriaan sekä koulutuksen alueelliseen eriarvoisuuteen. Auttin tutkimuksissa tarkastellaan usein näihin aiheisiin liittyviä valta-asetelmia, eriarvoisuutta ja marginaalisia ryhmiä. Autti johtaa Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Muistin marginaalista (2022–2026), jossa perehdytään Lapin sodan ja jälleenrakennuksen kokemushistoriaan.

Maarit Jaakkolan kasvokuva

Journalistiikan dosentti Maarit Jaakkola on mediatutkimuksen pohjoismaisen keskuksen Nordicomin toinen johtaja sekä dosentti Göteborgin ja Tampereen yliopistossa. Hän on Tampereelta kotoisin oleva journalismintutkija ja yhteiskuntatieteiden tohtori ja ollut Kulttuurintutkimus-lehden toimituskunnan jäsen vuodesta 2019. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat digitaalisen median ja kulttuurin sekä oppimisen ja medialukutaidon kysymykset erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa. Lisäksi hän kehittää tutkimusviestintää ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta mediatutkimuksen alueella ja on muun muassa NordMedia Network -verkkoyhteisön päätoimittaja ja vastaava julkaisija. 

Autti ja Jaakkola aloittivat tehtävässään huhtikuussa 2022. Ensimmäinen uusien päätoimittajien yhdessä Juhana Venäläisen kanssa toimittama numero (2/2022) ilmestyy kesällä. 

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1984, ja sitä julkaisee Kulttuurintutkimuksen seura.

Yhteystiedot: 

Outi Autti, päätoimittaja, outi.autti@oulu.fi, 0400 586418, Twitter @oautti
Maarit Jaakkola, päätoimittaja, maarit.jaakkola@tuni.fi, +46 76 618 1220, Twitter @maaritjii
Maija Rämö, toimitussihteeri, sihteeri@kultut.fi

Lehti luettavissa verkossa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/
Facebook: https://www.facebook.com/kulttuurintutkimus