Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus ottaa vastaan myös ruotsinkielisiä käsikirjoituksia

Kulttuurintutkimus-lehti ottaa jatkossa vastaan myös ruotsinkielisiä käsikirjoituksia. Lehti ilmestyy kuitenkin edelleen pääosin suomeksi ja on sitoutunut edistämään suomenkielistä tieteellistä julkaisutoimintaa.

Ruotsinkielisiä käsikirjoituksia otetaan vastaan toukokuusta 2023 alkaen. Lehti ottaa käyttöön ruotsinkielisen alanimikkeen Kulturstudier. Toisella kotimaisella kielellä julkaistut tekstit voivat olla vertaisarvioituja artikkeleita, esseitä, haastatteluita, raportteja tai kirja-arvioita.

Muutoksen tavoitteena on antaa useammalle Suomessa työskentelevälle ja Suomen kulttuuria analysoiville tutkijoille mahdollisuus julkaista tuloksiaan kotimaisessa tiedelehdessä.

Alla tiedote asiasta ruotsiksi.

Tidskriften KulttuurintutkimusKulturstudier tar nu även emot svenskspråkiga manus

Den vetenskapliga tidskriften Kulttuurintutkimus firar sitt 40:e utgivningsår och öppnar upp sig till svenskspråkiga texter från och med maj 2023. Texter som kan publiceras i tidskriften på inhemska språk är referentgranskade forskningsartiklar, essäer, intervjuer, rapporter och akademiska bokrecensioner.

Tidskriftens namn blir tvåspråkigt, med ”Kulturstudier” som under- eller parallelltitel, i likhet med många andra finländska vetenskapliga tidskrifter som Sukupuolentutkimus – Genusforskning, Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning eller Matkailututkimus – Turismforskning.

Den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Kulttuurintutkimus – Kulturforskning har givits ut sedan 1979 och förläggs av Sällskapet för kulturstudier rf (Kulttuurintutkimuksen seura ry). Tidskriften tillhör nivån 2 i Publikationsforumets Jufo-klassificering. Verksamheten har hittills bedrivits enbart på finska, även om föreningen, med hemvist i Östra Finland, har haft ett svenskt namn.

Förändringen ökar språklig mångfald och står i linje med Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation (se https://www.helsinki-initiative.org/sv) och Nationalspråksstrategin (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163650/VN_2021_87.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

– Vår förhoppning är att vi genom tvåspråkig publicering ger fler finländska forskare en möjlighet att publicera forskning som rör Finland och den finländska kontexten på sitt modersmål, säger chefredaktör Maarit Jaakkola, docent i journalistik.

– Publicering av forskning på finska är fortfarande vår främsta prioritet, eftersom det inte finns några andra kanaler för det i världen. I Norden finns det åtminstone två kulturvetenskapliga tidskrifter som tar emot manuskript på svenska.

Samtidigt fastslås att referentgranskningen för tidskriften ska kunna bedrivas på vilket arbetsspråk som helst som avsändaren (referentgranskaren) och mottagarna (manusförfattarna) förstår.

– Vi tolkar att flerspråkighet i processerna ger forskarna en bättre möjlighet att uttrycka sig på ett nyanserat sätt, vilket kan bidra till att den publicerade texten blir starkare, konstaterar Maarit Jaakkola, som leder tidskriften tillsammans med docent Outi Autti.

– Vad gäller språken ligger vår allra första prioritet fortsatt på att värna finska som ett akademiskt publiceringsspråk, vilket är viktigt med tanke på engelskans starka position inom akademin, betonar Jaakkola.

De svenskspråkiga författarinstruktionerna finns här: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/instruktioner.

 

Förfrågningar och mer information:

Maarit Jaakkola
Chefredaktör
E-mail: maarit.jaakkola@gu.se
Twitter: @maaritjii

 

Tidskriften på webben:

Hemsida: http://kulttuurintutkimus.fi
Arkiv: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/issue/archive
Författarinstruktionerna på svenska: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/instruktioner
Författarinstruktionerna på finska: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/ohjeet
Facebook: https://www.facebook.com/kulttuurintutkimus
Twitter: @kultutlehti
Instagram: @kultutseura