Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus-lehti nousi Jufo-luokkaan 2

Kulttuurintutkimus-lehti nousi vuoden 2023 alussa Julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 2. Tieto tasoluokasta näkyy JUFO-portaalissa (https://jfp.csc.fi). Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien luokitus.

Kulttuurintutkimus-lehti on ollut aikaisemmin luokassa 2 vuonna 2014. Taso 2 on suomenkieliselle julkaisulle korkein mahdollinen taso, koska luokkaan 3 kuuluvien julkaisukanavien kirjoittaja- ja lukijakunnan on oltava kansainvälistä. Kaikkiaan tieteelliset julkaisukanavat jaetaan Julkaisufoorumissa kolmeen ryhmään: perustason tieteelliset julkaisukanavat (taso 1), johtavat tieteelliset julkaisukanavat (taso 2) ja korkeatasoisimmat tieteelliset julkaisukanavat (taso 3). Lisäksi kaikki paneelien arvioimat julkaisukanavat, jotka eivät täytä tason 1 vähimmäiskriteereitä, merkitään luokkaan 0.

Tasolle 2 luokiteltujen julkaisujen odotetaan olevan laaja-alaisia tieteenalansa johtavia julkaisuja sekä tuottavan ja julkaisevan uutta tieteellistä tietoa kotimaisilla kielillä. Tasolle 2 sijoittuvien suomen- ja ruotsinkielisten julkaisujen on täytettävä seuraavat kriteerit:

  • tieteellisten kirjoitusten laadunarvioinnin on oltava parhaiden käytäntöjen mukaista;
  • julkaisusarjojen oltava oman tieteenalansa, ja kirjakustantajien päätieteenalan, tutkimusta laaja-alaisimmin kattavia koko alan kansallisen tiedeyhteisön käyttämiä julkaisukanavia;
  • tutkimuskysymykset kontekstualisoituvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan tai suomen- ja ruotsinkielisen kulttuurin piiriin.

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit valmistelivat uudet tasoluokkaehdotukset vuoden 2022 aikana. Lähtökohtana päivitystyölle olivat tiedeyhteisöltä saapuneet ehdotukset sekä eri tieteenalojen tasapuolinen edustus korkeammissa tasoluokissa. Paneelit hyödynsivät arvioinnin tukena myös laatu- ja vaikuttavuusindikaattoreita. Paneelit ehdottivat kaikkiaan 880 nostoa tasoluokkaan 2. Laskuja tasoluokista 2 ja 3 ehdotettiin yhteensä 37 kanavalle.

Tasoluokat arvioidaan neljän vuoden välein.Lisätietoja:Kulttuurintutkimus-lehden kirjoitusohjeet: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/ohjeet

Tietoja Julkaisufoorumin JUFO-tasoluokkien luokitteluperusteista: https://julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/luokitteluperusteet