Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus-lehti etsii päätoimittajaa

Etsimme idearikasta, toimeenpanevaa ja yhteistyökykyistä päätoimittajaa Kulttuurintutkimus-lehteen kaksivuotiskaudelle 2020–2021. Tehtävään perehtymisen vuoksi uuden päätoimittajan tulisi aloittaa nykyisen päätoimittajan rinnalla jo syksyllä 2019.

 

Tarjoamme kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneelle tutkijalle paikkaa monitieteisen aikakauslehden johdossa. Päätoimittajan tehtävät vaativat kulttuurintutkimuksen alan ymmärtämistä, taitoa ilmaista itseään kirjallisesti, päätöksentekokykyä sekä sosiaalisia taitoja. Odotamme päätoimittajalta tieteellistä pätevyyttä, kokemusta artikkeleiden toimittamisesta sekä kykyä hyödyntää sähköisiä medioita.

 

Päätoimittajan tukena ovat lehden toimituskunta ja toimitussihteeri. Lehteä julkaisee Kulttuurintutkimuksen seura ry. Päätoimittajan odotetaan ylläpitävän tiivistä yhteistyötä seuran hallituksen kanssa. Toimituskunnalla on säännöllisiä tapaamisia ja se pitää yhteyttä sosiaalisen median kanavissa.

 

Lehdestä ilmestyy neljä numeroa vuodessa ja sen artikkeleissa käytetään referee-käytäntöä. Aiheina ovat kulttuuriset muutokset, merkitykset ja kulttuuriset erot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneista, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista ja opiskelijoista. Lehti julkaistaan myös journal.fi -alustalla.

 

Kulttuurintutkimuksen seura ry ei valitettavasti voi maksaa tehtävästä palkkaa, mutta tarjoaa näköalapaikan kulttuurintutkimuksen kentälle.

 

Kirjoitathan vapaamuotoiseen hakemukseen itsestäsi, suhteestasi kulttuurintutkimukseen sekä toimitus- ja julkaisukokemuksestasi. Hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 31.8. mennessä osoitteeseen sihteeri@kultut.fi.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja Hanna Mattila, hanna.mattila@tuni.fi, puh. 040 580 2218.

 

Lehden toimituskunnassa vapautuu myös muita tehtäviä tämän vuoden aikana, joten otathan yhteyttä mikäli toimitustyöhön osallistuminen kiinnostaa.

 

Tätä ilmoitusta saa jakaa edelleen.