Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus-lehti etsii kirja-arviotoimittajaa (tai työparia)

Kulttuurintutkimus-lehti hakee toimituskunnan jäseneksi kirja-arvioiden toimittajaa. Kyseeseen voi tulla myös työpari. Etsimme ensisijaisesti akateemisen uransa alkuvaiheessa olevaa tutkijaa, joka haluaa vahvistaa sidoksiaan kulttuurintutkimukseen. Tehtävä soveltuu erinomaisesti esimerkiksi väitöskirjatutkijalle, mutta voi sopia luonteeltaan hyvin myös postdoc-vaiheeseen.

Kirja-arvioiden toimittaja (tai toimittajatyöpari) valikoi arvioitavat kirjat, etsii näille arvioijat ja viestii arvioijien kanssa, editoi tekstit julkaisukuntoon sekä tarkistaa tekstien painovedokset. Työtä tehdään yhteistyössä lehden päätoimittajien ja toimitussihteerin kanssa. Kirja-arviotoimittaja pääsee seuraamaan uutta Suomessa julkaistua tai Suomessa tehtävälle kulttuurintutkimukselle merkityksellistä kirjallisuutta.

Kulttuurintutkimus-lehdessä julkaistaan tyypillisesti 2–4 kirja-arviota tavallista numeroa kohden, ja niiden maksimipituus on 1000 sanaa. Teemanumeroihin mahdollisesti sisältyvistä kirja-arvioista huolehtivat teemanumeroiden toimittajat. Kulttuurintutkimus ilmestyy neljästi vuodessa. Ohjeet kirja-arvioiden laatimiseen ovat nähtävillä osoitteessa https://journal.fi/kulttuurintutkimus/ohjeet.

Kuten toimituskunnan jäsenille ylipäänsä, työstä ei makseta erillistä korvausta, mutta siitä saa vahvan kokemuksen tieteellisten tekstien toimittamisesta. Lisäksi kirja-arviotoimittaja pääsee mukaan osaksi tieteellisen lehden toimituskuntaa ja saa näkymän kulttuurintutkimuksen alaan. Toimituskunta tapaa toisiaan pääosin etäyhteyksin, ja kirja-arviotoimittajan työ ja ajankäyttö ovat luonteeltaan itsenäisiä.

Jos olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä 23.6.2023 mennessä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi perusteluineen ja ansioluettelon kera sähköpostilla päätoimittajille. Myös kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaavat päätoimittajat Maarit Jaakkola (maarit.jaakkola@gu.se) ja Outi Autti (outi.autti@oulu.fi).