Kulttuurintutkimus

Tekstipyörre

CFP: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (4/2022) VAIKUTTAVA TUTKIMUS

Tietopohjainen päätöksenteko, tiedesparraus sekä viheliäisten ongelmien taltuttaminen monitieteisellä otteella esiintyvät yhä useammin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös strateginen ja ilmiölähtöinen tutkimus ovat löytäneet paikkansa suomalaisen tieteen kentällä. Mutta miten tutkimuksella vaikutetaan? Kuka vaikuttaa, kun tutkimus vaikuttaa? Miten tieteenalat ja erilaiset intressit törmäävät toisiinsa strategisessa tutkimuksessa? Hämärtyvätkö tieteen, politiikan ja vaikuttajaviestinnän rajat?

Kutsumme eri tieteenalojen tutkijoita pohtimaan tutkimuksella vaikuttamista ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Artikkelit voivat koskea esimerkiksi tietopohjaista päätöksentekoa, tiedeviestintää, tieteen tarinallistumista, tiederahoitusta, tieteen ohjaamista, monitieteisyyttä tai tutkimustyön muutosta. Kirjoitukset voivat olla tapaustutkimuksia vaikuttavasta tutkimuksesta eri tieteenaloilla, politiikanaloilla ja hallinnonaloilla tai erilaisissa monialaisissa hankkeissa. Myös teoreettiset ja kriittiset pohdinnat ovat tervetulleita.

Teemanumeron tavoitteena on tarkastella laajasti tutkimustyön muutosta, tietopohjaista päätöksentekoa sekä tutkimuksella vaikuttamista toisiinsa sekoittuneina ilmiöinä. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miten vaikuttava tutkimus eroaa ”tavallisesta” tutkimuksesta?
 • Onko tiedeviestintä muutoksessa? Onko tutkija vaikuttajaviestijä?
 • Miten vaikuttava tutkimus muuttaa poliittista kulttuuria ja/tai hallintokulttuuria?
 • Miten tutkimuksella vaikuttaminen muuttaa tutkijan työtä ja/tai akateemista työkulttuuria?
 • Miten tietopohjainen päätöksenteko muuttaa tieteen ja tutkijoiden asemaa yhteiskunnassa?
 • Mikä on tai voisi olla monitieteisyyden rooli strategisessa ja ilmiöpohjaisessa tutkimuksessa?
 • Millaisia vaikutuksia (strategisella) tutkimuksella on tai voisi olla poliittiseen päätöksentekoon?
 • Miten strategisen tutkimuksen ohjelmat vaikuttavat tutkimukseen ja/tai tutkimusrahoitukseen?
 • Millainen on tutkimuksella vaikuttamisen historia? Onko strateginen tutkimus uusi ilmiö?

Numeroon voi tarjota tieteellisten artikkeleiden lisäksi katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Näiden aikataulut sovitaan teemanumeron toimittajien kanssa.

Alustava aikataulu:

 • artikkeliehdotukset toimittajille viimeistään 31.8.2021
 • valinnoista ilmoitetaan syyskuussa 2021
 • artikkelikäsikirjoitukset toimittajille viimeistään 31.1.2022
 • toimittajien kommentit kirjoittajille helmikuussa 2022
 • vertaisarviointi huhti-toukokuussa 2022
 • korjatut versiot toimittajille kesä-elokuussa 2022
 • lehti ilmestyy marraskuussa 2022

Artikkeliehdotukset (otsikko, 100–200 sanan abstrakti sekä kirjoittajaesittely) lähetetään teemanumeron toimittajille sähköpostilla. Valmiit käsikirjoitukset toimitetaan arvioitavaksi journal.fi-järjestelmän kautta: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/about/submissions, josta löytyy myös lehden muotoilu- ja viittausohjeet.

Teemanumeron päätoimittajat ovat Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman ”Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä” -hankkeen tutkijat Mari Lehto (mari.t.lehto@utu.fi) ja Joonatan Virtanen (joonatan.virtanen@helsinki.fi) sekä hankkeen johtaja Mona Mannevuo (mona.mannevuo@utu.fi). Lisätietoja: Mona Mannevuo.