Kulttuurintutkimus

Henkilö tietokoneen ääressä

CFP: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (2/2021) MUUTTUVA TYÖ

Työn muutos – sen suunta, mittakaava ja yhteiskunnallinen merkitys – on ollut tieteellisten kiistojen kohteena jo kauan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vaikka ajatushautomoiden raporteissa ja politiikkasuosituksissa povataan työelämän rajua ja yhtäkkistä mullistusta, tutkijat vaikuttavat edelleen olevan erimielisiä jopa peruskysymyksistä. Mikä muuttuu ja mihin suuntaan, vai pysyykö kaikki pikemminkin ennallaan?

Teemanumerossa ollaan kiinnostuneita työn muutoksesta ja työn muutospuheesta toisiinsa monimutkaisesti sekoittuneina ilmiöinä. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitä ja miten me voimme tietää työn muutoksista?
 • Vaatiiko työn kulttuurien tutkiminen uusia käsitteellisiä ja metodologisia välineitä?
 • Miten ja mihin tarkoituksiin muutospuhetta (tai muuttumattomuuspuhetta) tuotetaan?
 • Millaisiin käsitepoliittisiin asetelmiin ja toimijaverkostoihin työn muutoksen tutkijat ja muutoksen parissa työskentelevät ammattilaiset joutuvat?
 • Mitä uudenlaiset työtehtävät ja ammatit kertovat kulttuurin muutoksesta yleisemmin?
 • Millaisia tunteita ja tuntemuksia muutokset herättävät ja miten näitä mielenliikkeitä hallitaan ja hyödynnetään?
 • Miten työn ja työkulttuurien muutoksen puolesta ja sitä vastaan puhutaan ja toimitaan?

Numeroon voi tarjota paitsi tieteellisiä artikkeleita, myös katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Näiden aikataulut sovitaan teemanumeron toimittajien kanssa.

Alustava aikataulu:

 • artikkeliehdotukset toimittajille 31.5.2020 mennessä
 • valinnoista ilmoitetaan kesäkuussa 2020
 • artikkelikäsikirjoitukset toimittajille 30.11.2020 mennessä
 • toimittajien kommentit kirjoittajille joulukuussa 2020
 • vertaisarviointiin lähettäminen 31.1.2021 mennessä
 • vertaisarviointi helmi–maaliskuussa 2021
 • korjatut versiot toimittajille huhtikuussa 2021
 • lehti ilmestyy kesäkuussa 2021

Artikkeliehdotukset (otsikko, 100–200 sanan abstrakti sekä kirjoittajaesittely) lähetetään teemanumeron toimittajille sähköpostilla (juhana.venalainen[at]uef.fi ja jaana.vuori[at]uef.fi). Valmiit käsikirjoitukset toimitetaan arvioitavaksi journal.fi-järjestelmän kautta: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/about/submissions, josta löytyy myös lehden muotoilu- ja viittausohjeet.

Teemanumeron päätoimittajat ovat Juhana Venäläinen ja Jaana Vuori. Lisätietoja: juhana.venalainen[at]uef.fi