Tietoja lehdestä

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Kulttuurintutkimus-lehti tarjoaa keskustelu- ja julkaisupaikan niille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurintutkimuksesta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu useiden, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista, opiskelijoista ja muista kiinnostuneista.

Vuodesta 1984 ilmestyneen monitieteisen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan sekä kokeilevia että muodoltaan perinteellisempiä kirjoituksia.

Lehdessä noudatetaan artikkeleiden osalta refereekäytäntöä.

Vertaisarvioinnissa Kulttuurintutkimus noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.


Yhteystiedot

Kulttuurintutkimus-lehti
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin +358 (0)50 599 8842
Sähköposti minna.m.nerg[at]jyu.fi


Toimitus

Päätoimittajat

Riitta Koikkalainen (riitta.koikkalainen[at]helsinki.fi)
Antti Teitttinen (antti.teittinen[at]kvl.fi)

Toimitussihteeri

Minna Nerg (minna.m.nerg[at]jyu.fi)

Toimittajat

Kaisa Hiltunen (kaisa.e.hiltunen[at]jyu.fi)
Simo Häyrynen (simo.hayrynen[at]uef.fi)
Riitta Jytilä (riijyt[at]utu.fi)
Ilmari Leppihalme (ilmari.leppihalme[at]oulu.fi)
Tapio Nykänen (tapio.nykanen[at]ulapland.fi)
Johanna Sumiala (johanna.sumiala[at]helsinki.fi)
Riikka Turtiainen (rmturt[at]utu.fi)
Johanna Uotinen (johanna.uotinen[at]uef.fi)
Elina Valovirta (elina.valovirta[at]utu.fi)Toimituksen esittely

Simo Häyrynen, YTT, Itä-Suomen yliopisto, kulttuuripolitiikan dosentti Joensuun ja Turun yliopistossa. Kiinnostunut muun muassa ympäristön ja ympäristömuutoksen kulttuurisesta hallinnasta sekä taiteen poliittisuudesta. Väitöskirja alueidentiteetin kulttuuripoliittisesta sääntelystä.

Riitta Koikkalainen, tiedetoimittaja.

Minna Nerg, YTK, sosiologia, Jyväskylän yliopisto. Kulttuurintutkimuksen seuran sihteeri ja Kulttuurintutkimus-lehden toimitussihteeri.

Johanna Sumiala, FT, viestinnän dosentti, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Erityisalueita median ja kuoleman, median ja rituaalien, median ja uskonnon tutkimus sekä media-antropologia, mediasosiologia ja virtuaalinen etnografia.

Johanna Uotinen, FT, mediakulttuurin, erityisesti mediateknologian kulttuurisen tutkimuksen dosentti, Itä-Suomen yliopisto ja yliopistonlehtori oppiaineessa Mediakulttuuri ja viestintä. Kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa (auto)etnografia teknologian tutkimuksessa, teknologinen toimijuus ja terveysteknologiat. Väitöskirja teknologian kulttuurisen tutkimuksen alalta informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden merkityksellistämisestä.

Elina Valovirta, yliopistonlehtori Turun yliopiston Englannin kielen oppiaineessa. Tutkimuskohteina karibialainen naiskirjallisuus, feministinen lukijateoria, tunteiden tutkimus ja sukupuolen ja seksuaalisuuden risteymät englanninkielisessä nykykulttuurissa.Julkaisija ja kustantaja

Kulttuurintutkimuksen seura
http://kultut.fi


ISSN 0781-5751
Tammerprint Oy


Ilmoittajille

Ilmoitushinnat 2015:

Palstaleveys 52 mm
1/1 (170 mm x 170 mm) 150 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/2 (170 mm x 82 mm) 75 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/3 (52 mm x 170 mm) 50 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/6 (52 mm x 82 mm) 35 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
Takasisäkansi 200 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
Takasisäkansi 400 € (+ alv 24 %) värillinen