Tietoja lehdestä

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Kulttuurintutkimus-lehti tarjoaa keskustelu- ja julkaisupaikan niille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurintutkimuksesta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu useiden, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista, opiskelijoista ja muista kiinnostuneista.

Vuodesta 1984 ilmestyneen monitieteisen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan sekä kokeilevia että muodoltaan perinteellisempiä kirjoituksia.

Lehdessä noudatetaan artikkeleiden osalta refereekäytäntöä.

Vertaisarvioinnissa Kulttuurintutkimus noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.


Yhteystiedot

Kulttuurintutkimus-lehti

Toimitussihteeri Maija Rämö (sihteeri[at]kultut.fi)

Toimitus

Päätoimittaja

Hanna Mattila (hanna.mattila[at]tuni.fi)

Toimittajat

Maarit Jaakkola (maarit.jaakkola[at]gu.se)
Riitta Jytilä (riijyt[at]utu.fi)
Kirsi Laurén (kirsi.lauren[at]uef.fi)
Ilmari Leppihalme (ilmari.leppihalme[at]oulu.fi)
Kaisa Murtoniemi (kaisa.murtoniemi[at]tuni.fi)
Vesa Puuronen (vesa.puuronen[at]oulu.fi)
Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi[at]ulapland.fi)
Maria Ruotsalainen (maria.a.t.ruotsalainen[at]jyu.fi)
Riikka Turtiainen (rmturt[at]utu.fi)
Juhana Venäläinen (juhana.venalainen[at]uef.fi)Toimituksen esittely

Maarit Jaakkola, YTT, FM, dosentti. Työskentelee mediatutkijana Göteborgin yliopistossa, vara- ja apulaisjohtajana pohjoismaisen media- ja viestinnäntutkimuksen keskuksessa Nordicomissa sekä journalismin yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Tutkimusintressit sijoittuvat median ja journalismin, kulttuurin ja oppimisen kysymysten leikkauspisteeseen. Viimeaikaisina tutkimuksen kohteina ovat olleet kulttuurijournalismi ja -kritiikki, käyttäjälähtöinen kulttuurinen sisällöntuotanto, digitaaliset menetelmät ja menetelmien digitalisointi sekä journalismin pedagogiikka ja journalismi julkisena pedagogiikkana.

Riitta Jytilä, kotimaisen kirjallisuuden tutkija Turun yliopistossa. Tutkimuskohteina mm. nykykirjallisuus, kertomuksen ja sukupuolen väliset suhteet, trauma- ja muistitutkimus sekä dystooppinen fiktio.

Kirsi Laurén, FT, Itä-Suomen yliopisto, kulttuurisen ympäristötutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja folkloristiikan ja kertomusten tutkimuksen dosentti Oulun yliopistossa. Kiinnostuksen kohteita muun muassa ihmisen luontosuhde, ympäristökertomukset ja rajaseudun kulttuurit. Väitöskirja (2006) soista ja kulttuurisesta luontosuhteesta.

Ilmari Leppihalme (esittely tulossa)

Hanna Mattila, FM, Suomen kirjallisuuden tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa ja saamelaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori Saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi University of Applied Sciences). Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät saamenkieliseen kirjallisuuteen, lyriikkaan, ekokriittiseen kirjallisuudentutkimukseen ja kirjallisuuden ylirajaisuuteen.

Kaisa Murtoniemi, YTM, apurahatutkija ja jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Kulttuurintutkimuksen alan väitöstutkimus tarkastelee tapoja, joilla taidetta ja kulttuuria arvotetaan julkisissa keskusteluissa. Kiinnostuksen kohteena erityisesti nykyhetken valtasuhteiden ja yhteiskunnallisen kontekstin vaikutus puhetapoihin.

Vesa Puuronen, YT, Oulun yliopisto, sosiologian professori. Tutkimuskohteita rasismi, oikeistopopulismi, riskien individualisoiminen, lastensuojelu, syrjäisen maaseudun yksinäiset poikamiehet, yhteiskuntatieteiden metodologia ja vallankumous. Väitöskirja (1995) nuorten keskustelukulttuureista.

Leena-Maija Rossi FT, yliopistonlehtori Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa, visuaalisen kulttuurin dosentti Turun yliopistossa. Tutkimusintressejä kehystää queerteoreettinen ja intersektionaalinen feministinen keskustelu, tutkimusaiheet löytyvät vaihdellen mediakulttuurin, nykytaiteen ja käsitteellisten kysymysten piiristä.

Antti Teittinen, YTT, dosentti. Toimii tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Koordinoi Kehitysvammaliiton tutkimustoimintaa. Tutkimusintressejä ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

Riikka Turtiainen, FT, yliopistonlehtori Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineessa. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät urheiluun ja sosiaaliseen mediaan, erityisesti naisurheilijoiden representaatioihin ja liikunnan pelillistämiseen sekä mediaurheilukulttuurin muutokseen yleensä. Muita asiantuntija-alueita ovat verkkotutkimusetiikka sekä teknologian ja verkkoyhteisöjen kulttuurinen tutkimus.

Juhana Venäläinen, FT, Itä-Suomen yliopisto. Tutkimusalueina mm. työn ja talouden muodonmuutokset, populaari talousajattelu, yhteisvaurauden ja yhteiskäytön teoriat sekä aistien ja affektien kulttuurintutkimus.Julkaisija ja kustantaja

Kulttuurintutkimuksen seura
http://kultut.fi


ISSN 0781-5751
Tammerprint Oy


Ilmoittajille

Ilmoitushinnat 2015:

Palstaleveys 52 mm
1/1 (170 mm x 170 mm) 150 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/2 (170 mm x 82 mm) 75 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/3 (52 mm x 170 mm) 50 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/6 (52 mm x 82 mm) 35 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
Takasisäkansi 200 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
Takasisäkansi 400 € (+ alv 24 %) värillinen