KT 3-2015

Kulttuurintutkimus 1/2017

Terapeuttiset teknologiat


"Uusliberalistisessa politiikassa itsekontrolli nähdään ratkaisuna sosiaalisiin ongelmiin, jotka kietoutuvat rodun, sukupuolen ja luokan eriarvoisuuksiin."
Samuli Arkko

Sisällys 1/2017 »

Pääkirjoitus
Terapeuttiset teknologiat

Suvi Salmenniemi, Harley Bergroth, Inna Perheentupa & Virve Peteri

Lataa PDF »

 

Artikkeli 1/2017
"Herätkää pöljät!": Minuus, yhteiskunta ja muutos self-help-kirjallisuudessa

Suvi Salmenniemi & Anne Birgitta Pessi

Artikkeli 1/2017
Tuolin imu – kansanterveys, kansallinen kilpailukyky ja istumisen vaarat

Virve Peteri

Artikkeli 1/2017
Terapeuttinen tiedontuotanto ja aktivoitumisen järjestelmät itsenmittaajien arjessa

Harley Bergroth

Artikkeli 1/2017
Kriittinen linssi ja turvapaikka. Feminismi terapeuttisena käytäntönä venäläisessä aktivismissa

Inna Perheentupa

Lektio 1/2017
Kuka päättää mitä hulluus tarkoittaa?

Lotta Hautamäki

 

Kirjauutuuksia
Lataa PDF »

English abstracts
Lataa PDF »

Esittelyt

Harley Bergroth
Itsen jäljillä: Sosiologiaa itsenmittaamisen kulttuurista ja datan läpi elämisestä. Deborah Lupton, The Quantified Self

Kia Andell
Aivollistuneen ruumiin aineellinen politiikka. Victoria Pitts-Taylor, The Brain’s Body. Neuroscience and Corporeal Politics

Tatiana Tiaynen-Qadir
Self-help-kulttuuri analyysin kohteena. Daniel Nehring, Emmanuel Alvarado, Eric C. Hendriks & Dylan Kerrigan, Transnationalisation of Popular Psychology and the Global Self-Help Industry: The Politics of Social Change

Esittelyt

Henri Koskinen
Ruumiillisuuden merkitys jälkiteollisessa työssä. Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen, Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa

Emma Lamberg
Affektitehtaan ja työläisen välkisen konfliktin historiallista tarkastelua. Mona Mannevuo, Affektitehdas: Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita

Verkkoekstra

Essee: Larisa Špakovskaja, Žanna Tšernova, Laura Kemppainen & Suvi Salmenniemi
Vanupuikkoja, rakkautta ja asiantuntijan neuvoja: Hyvän vanhemmuuden rakentuminen venäläisissä lastenkasvatusoppaissa
Lataa PDF »